5 клас. Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури.2016-2017 н.р.

це

5 кл календарно-тематичне планування 2016-2017 н.р.

 
Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури

5 кл.

Складено до підручників: Волощук Є.В. Світова література: підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Волощук. – К. : Генеза, 2013. – 256 с. та Ніколенко О. М., Конєва Т. М., Орлова О. В. та ін. Світова література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Грамота, 2013. — 296 с., згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (2012 р. зі змінами 2015 відповідно до наказу № 100 Міністерства освіти і науки України від 6.02.2015 р.): Зарубіжна література. 5–9 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Вид. дім «Освіта», 2013.

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 годин.

к.р.- 2/3

 

  • клас

 

  1. І семестр 2016 / 2017 н. р.
 

п / п

 

 

Розділ, тема   уроку

 

Дата

проведення

Дата

проведення

 

 

 

Примітки

Вступ   (2 год. + 1 год. резерв)
1. Світова література — духовна скарбниця людства. Роль книги в сучасному житті.

ТЛ. Світова література.

 

     
2. Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні).

 

     
3. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література і фольклор.

 

ТЛ. Фольклор, прислів’я, приказка, загадка, пісня.

ЛК. Зв’язок фольклорних   жанрів із культурними традиціями різних народів і національностей.

УС. Спільні для українського і зарубіжного фольклору (малих жанрів) теми, сюжети, образи, художні особливості.

ЕК. Схожість і відмінність малих жанрів фольклору різних народів (на рівні окремих компонентів тексту).

 

     
2. Казки народів світу (18 год.)

 

4. Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки      
5. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їх характерні ознаки.

ТЛ. Автор, початкові поняття про оригінал і переклад.

 

     
6. Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Філософський зміст казки.

 

     
7. Порівняльна характеристика Чандарави (індійська казка «Фарбований шакал») та Лиса Микити (казка І. Франка «Фарбований Лис»).

УС. Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Фарбований Шакал – Фарбований Лис).

ЕК. Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови).

 

     
8. Японська народна казка «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик». Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образі Іссумбосі.      
9. Національний колорит японських казок.

ЛК. Національний колорит казок і засоби його створення.

 

     
10. РМ. Характеристика образу Іссумбосі та складання плану.

УС. Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Іссумбосі – Хлопчик-Мізинчик).

 

     
11. Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці.

ТЛ. Антитеза, алегорія. Значення фантастичних елементів у казці.

ЛК. Національний колорит казки і засоби його створення.

 

 

     
12. Арабська народна казка «Синдбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці.

ЛК. Національний колорит казок і засоби його створення.

 

     
13. Втілення в образі Синдбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами.

ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація   та ін.).

 

     
14. Брати Я. і В. Ґрімм. «Пані Метелиця». Значення діяльності братів . Ґрімм у збиранні й збереженні фольклору. Моральні цінності в казках.

ТЛ. Автор, перекладач, збирач казок.

ЕК. Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови).

 

     
15. Характеристика образів персонажів. Антитези у пропонованих творах.

ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація   та ін.).

 

     
16. РМ. Письмовий переказ казки «Пані Метелиця» (навчальний).

 

     
17. Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). Вступ по поеми «Руслан і Людмила». Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. Система образів. Автор.

ТЛ. Оригінал, переклад. Автор.

ЛК. Національний колорит казок і засоби його створення.

ЕК. Зіставлення оригіналу (фрагменту) твору Пушкіна з його українськими перекладами.

 

     
18. Ганс Крістіан Андерсен (1805 -1875). «Соловей». Протиставлення «справжнього» і «штучного» в казці «Соловей».

 

    О. С. Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і Людмила».

Вивичити напам’ять

 

19. Соловей як втілення сили природи й мистецтва; зміни в образі імператора.

ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва.

 

     
20 П.Ч. Г. К. Андерсен «Снігова королева»      
21. Оскар Уайльд (1854-1900). «Хлопчик-зірка». Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору.

 

     
22. Казкові персонажі, їх характеристика.

ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація   та ін.).

 

     
23. Еволюція образу головного героя.

 

     
24. Контрольна робота 1 за розділами «Вступ», «Казки народів світу».      
Природа і людина (8 год.)
25. Джон Кітс (1795-1821). «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).

ТЛ. Початкове поняття про вірш. Пейзаж, тема, ідея.

УС. Майстерність українських перекладачів творів зарубіжних авторів про природу.

 

     
26. Йоганн Вольфганг Ґете (1749-1832). «Нічна пісня подорожнього». Зображення   взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.

ТЛ. Епітет, метафора.

ЛК. Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

 

    Вивчити вірш

напам’ять.

 

27. Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Втілення краси весняної природи у вірші. Зв’язок із фольклором (пісня).

ТЛ. Пейзаж, тема, ідея, епітет, метафора.

ЕК. Елементи фольклору в літературних творах про природу.

 

    Вивчити вірш

напам’ять.

28. Виразне читання віршів Й. В. Гете та Г. Гейне напам’ять.

 

   
29. Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). «Лобо». Авторські спостереження за світом природи. Робота з текстом твору.

ТЛ. Тема, ідея твору.

 

   
30. Утвердження любові до всього живого.

ЛК. Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору «Лобо».

УС. Майстерність українських перекладачів творів зарубіжних авторів про природу.

 

   
31. Контрольна робота 2 за розділом «Природа і людина».

 

   
32. ПЧ. Редьярд Кіплінг. «Мауглі».

ЛК. Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

 

   
33. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

 

   
ІІ семестр

 

4. CВІТ ДИТИНСТВА (10 год. + 2 год. резерв)

 

34. Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.).

ТЛ. Початкові поняття про сюжет, повість.

УС. Українські перекладачі творів Марка Твена.

 

   
35. Світ дорослих і світ дітей у повісті.

 

   
36. Том Сойєр. ТЛ. Портрет.

 

   
37. Гекльберрі Фінн.

 

   
38. РМ (письмово). Порівняльна характеристика Тома та Гека за поданим планом. ЕК. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн.

 

   
39.

 

Ставлення автора до своїх героїв.

 

   
40. Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.)

ЛК. Втілення сюжетів творів Марка Твена у кіно, живописі, графіці та інших видах мистецтва. Популярність образів улюблених книг серед дітей різних країн.

 

   
41. Елеанор Портер (1868-1920). «Полліанна».

ТЛ. Початкове поняття про роман, сюжет.

ЛК. Втілення сюжетів творів Е. Портер у кіно, живописі, гра-фіці та інших видах мистецтва. Популярність образів улюблених книг серед дітей різних країн.

УС. Українські перекладачі творів Елеанор Портер.

 

   
42. Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста.

 

   
43. Полліанна та її друзі. ТЛ. Портрет.

 

   
44. Художні засоби розкриття образу Полліанни.

 

   
45. Ідея радості життя й відкриття світу у творі.

 

   
46. РМ (усно). Порівняльна характеристика образів Тома Сойєра і Полліанни (на рівні рис характеру).

ЕК. Том Сойєр і Поліанна.

 

   
47. ПЧ. Астрід Ліндґрен. «Пеппі Довгапанчоха».

ЛК. Фільми за твором «Пеппі Довгапанчоха».

 

   
48. Контрольна робота 3 за розділом «Світ дитинства» (різнорівневі тести )    
5. Сила творчої уяви (8 год. + 1 год. резерв.)

 

49. Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див». Творча історія книги.

ТЛ. Початкові поняття про фантастику. Поглиблення понять про казку (літературну), повість.

ЛК. Втілення сюжету повісті-казки Л. Керролла «Аліса в Країні Див» у різних видах мистецтва (кіно, мультиплікація, музика та ін.). Продовження книги («Аліса в Задзеркаллі»).

УС. Переклади й видання книг Л. Керролла.

ЕК. Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови).

 

   
50. Зв’язок книги «Аліса в Країні Див» із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби.

ЕК. Порівняння фрагментів оригіналу й перекладу повісті-казки Керролла «Аліса в Країні Див». Елементи казки у творі.

 

   
51. Світ уяви Аліси та її захопливі пригоди.

 

   
52. Образ Аліси. ТЛ. Портрет.

 

   
53. Персонажі, які оточують героїню.

 

   
54. Особливості художньої мови твору.

 

   
55. Марина Іванівна Цвєтаєва (1892-1941). «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші          М. І. Цвєтаєвої. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.).

ТЛ. Поглиблення поняття про вірш.

 

   
56. Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

 

   
57. Контрольна робота 4 за розділом «Сила творчої уяви» (твір).

 

   
6. Сучасна література. У колі добрих героїв (8 год. + 1 год. резерв.)
58. Роальд Дал (1916-1990). «Чарлі і шоколадна фабрика».

ТЛ. Персонаж і герой літературного твору.

ЛК. Твори сучасного мистецтва (література, кіно, театр та ін.) для дітей і про дітей.

 

   
59. Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонки. Робота з текстом твору.

 

   
60. Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонки. Робота з текстом твору.

 

   
61. Характеристика образу містера Вонки.

 

   
62. Зображення в повісті реального та фантастичного. Робота з текстом твору.

 

   
63. Доброта і щирість головного героя. Характеристика образу Чарлі Бакета.

 

   
64. Туве Янсон (1914-2001). «Капелюх чарівника».

Чарівність художнього світу твору.

 

   
65. Персонажі повісті, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.

ЕК. Дитячі персонажі в класичній і сучасній літературі: динаміка змін.

 

   
66. Контрольна робота 5 за розділом «Сучасна література. У колі добрих героїв» (тести, відповіді на запитання).

 

   
67. ПЧ. Маар П. «Що не день, то субота»,

УС. Сучасні дитячі літературно-художні видання (журнали, газети тощо).

 

   
68. ПЧ. Маар П. «Що не день, то субота»,

УС. Сучасні дитячі літературно-художні видання (журнали, газети тощо).

 

   
69. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

   
70. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

Література для читання влітку.

   

 

Планування уклала Гаркуша З.М.,

         учитель-методист Новобузької ЗОШ І – ІІІ ступенів №1

Теорія літератури (ТЛ).

Література і культура (ЛК).

Україна і світ (УС).

Елементи компаративістики (ЕК).

P.S. Рекомендую врахувати канікулярний час, обраний конкретною школою. Доведеться вносити суттєві корективи. Наприклад, І семестр триває лише 15, а не 16 навчальних тижнів (якщо 23.12.16 р. останній навчальний день). А треба провести 2 контрольні роботи, РМ,ПЧ…

 

One thought on “5 клас. Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури.2016-2017 н.р.

  1. Дане планування є орієнтовним. Справа кожного учителя адаптувати його, враховуючи специфіку класів та власне бачення проведення уроків.
    Якщо воно Вас, шановні колеги, влаштовує, було б непогано (для мене!) прочитати коментар чи відгук.
    З повагою до творчих та креативних. Я.

    Подобається

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s