Середньовіччя. Лі Бо. Ду Фу. Омар Хайям. “Пісня про Роланда”. Самостійна робота

питанняСередньовіччя.

Лі Бо. Ду Фу. Омар Хайям. “Пісня про Роланда”.

Самостійна робота І варіант

 1. Датуйте добу Середньовіччя:  А) V-Х ст.; Б) V-ХV ст.; В) Х- ХV ст.

 

2. Китай називали країною: А) мудреців; Б) філософії; В) поезії.

 

3. Моральні заповіді Конфуція втілені в афоризмі: А) тихше їдеш-далі будеш; Б) не кажи «гоп», поки не перескочиш; В) не роби зла іншому, якщо не хочеш, аби воно повернулося.

 

4. Творча спадщина Лі Бо-це скільки віршів: А) 289 ; Б) 900 ; В) 33

 

5. Цей поет змальовує «прикмети часу», показує своїх сучасників: А) Омар Хайям; Б) Ду Фу; В) Лі Бо.

 

6. У поезії «Пісня про хліб і шовк» Ду Фу : А) засуджує війну та прославляє мир; Б) закликає до об’єднання навколо науки; В) обурений ставленням багатіїв до бідного люду.

 

7. Його прізвище означає «той, хто шиє намети»- А) Лі Бо; Б) Ду Фу; В) Омар Хайям.

8. Вкажіть тематику творчості Омара Хайяма.   

9-10 . Які історичні події взяті за основу «Пісні про Роланда»?

11-12. Охарактеризуйте Роланда. Які риси є визначальними?

Самостійна робота ІІ варіант

1. Країна, що дала поштовх для розвитку цивілізації на Далекому Сході:

А) Японія; Б) Корея; В) Китай.

2. Релігійно-філософські вчення, які вплинули на розвиток літератури Сходу: А) даосизм та мусульманство; Б) даосизм та конфуціанство;

В) конфуціанство та християнство.

3. Поет, що мав «кістку гордості»: А) Лі Бо; Б) Ду Фу; В) Омар Хайям.

4. Лі Бо у поезії  використовує: А) паралелізм опису природи та стану людської душі; Б) конфлікт між бажаннями та можливостями; В) суперечки між владою та митцем.

5.  Автор рядків «На яшмових сходах біліє холодна роса»: А) Омар Хайям; Б) Лі Бо; В) Ду Фу.

6.«Царем філософів Заходу і Сходу» називали : А) Омара Хайяма; Б) Лі Бо; В) Ду Фу.

7. Яким біографічним фактам присвячені рядки «Листи з Батьківщини для мене дорожчі від злота» та хто їх автор»: А) вигнання Ду Фу; Б) служба у еміра Омара Хайяма; В) подорож країною Лі Бо?

8. Охарактеризуйте жанр рубаї на прикладі віршів Омара Хайяма.

9-10. На прикладі одного із образів «Пісні про Роланда» розкрийте ідею служіння вітчизні.

11-12. Охарактеризуйте Карла Великого («Пісня про Роланда»). Які риси є визначальними?

 

 

 

Розділ “Середньовіччя”. Самостійна робота

питанняРозділ «Середньовіччя» (8 клас)

Готуємо д\з разом

( Волощук – ст.130-135)

Самостійна робота

Доповнити твердження:

 1. Поняття «Середні віки» виникло в ____ (країна) за доби ______ .
 2. «Середні віки» – історичний період із ____  по ____  століття.
 3. Мовами міжнародного спілкування за доби Середньовіччя стали _____ .
 4. Дві культурно-політичні спільноти з різними віровченнями називають ____ і ___.
 5. Середньовічна література Західної Європи поділяється на ___, ____ та ____ .
 6. Слово вагант в перекладі означає ___ .
 7. Історичним підгрунтям історичного епосу є ____ .
 8. Цикл творів про нібелунгів входить до збірки епічних творів скандинавських народів під назвою _____ .
 9. Епічну поему «Пісня про Нібелунгів» датовано ____ століттям.
 10. Найвідоміший іспанський епос ХІІ ст. – ____ .
 11. Найвідоміший твір французького героїчного епосу доби Середньовіччя – ______ .
 12. Ідея припинення міжусобиць в Київській Русі звучить в епосі ____.
 13. Основними жанрами лицарської літератури були ___ та ___.
 14. Піднесена норма соціальної поведінки при дворі короля має назву ___ .
 15. Поети-лицарі французького Провансу називаються ___ .
 16. Теми лицарських романів – це ___ та ____.
 17. Позитивним героєм міської літератури виступає ____ або ___ .
 18. Найвідоміші герої арабської лірики є легендарні ____ та ____ .
 19. Літературною мовою всіх народів Ірану в V-Х V ст. була мова ___ .
 20. Відома поема Фірдоусі про історію Середньої Азії ____ .
 21. Складанням чотиривіршів уславився поет ____ .
 22. Автор газель та поеми «Гулістан» («Сад троянд»)_____ .
 23. Назвіть одним словом ім’я персько-таджицького поета, котре в перекладі означає « здатний напам’ять відтворити весь Коран» ____ .
 24. Найвідоміша збірка казок Близького Сходу має назву ___.