Відродження. Самостійна робота. «Перший поет-гуманіст Відродження» (Є.Волощук ст. 181-185, 290)

Готуйтеся.

Сайт Зої Гаркуші

питанняЧастина 4 «ВІДРОДЖЕННЯ»

«Перший поет-гуманіст Відродження» (Є.Волощук ст. 181-185, 290)

Готуємо д/з разом

 1. Країна, в якій зародився рух учених-гуманістів…
 2. Справжнє прізвище Фраческо Петрарки-…
 3. Знайдіть в переліку зайві країни, по яким не подорожував Ф. Петрарка: Франція, Фландрія, Іспанія, Португалія, Німеччина, Чехія, Польща
 4. Яка література вплинула на формування світогляду автора?
 5. Національну доблесть якої країни хотів відродити поет? (
 6. Що означає дата 8 квітня 1341 року в долі поета ?
 7. Збірка вірші, яка є сповіддю поета про його кохання, має назву …
 8. «Канцоньєре» в перекладі з італійської означає…
 9. Ім’я Лаура має декілька тлумачень. Яких, назвіть.
 10. Скільки років Петрарка оспівував свою кохану?
 11. В якому поетичному жанрі написані вірші про Лауру?
 12. Вкажіть формулу римування класичного італійського сонета.

View original post

Відродження. Ф. Петрарка. Самостійна робота

Сайт Зої Гаркуші

питанняВідродження як доба європейської культури. 

Ф. Петрарка.

Готуємо д/з разом

Самостійна робота

 1. Визначте хронологічні межі Відродження в Західній Європі:А) ХVІІ- ХVІІІ ст.;  Б) ХІV- ХVІ ст.; В) Х- ХІІ ст.
 2. Ідеологічною основою Відродження є:  А) християнство; Б) гуманізм; В) конфуціанство.
 3. У     центрі культури Відродження знаходиться: А) людина; Б) Бог; В) Природа.
 4. Уперше   слово «Відродження» використав у творі: А) «Поетичне мистецтво» Н.Буало; Б) «Життєписи митців» Дж.Вазарі; В) «Поетика» Арістотель.
 5. Митці Відродження відтворювали: А) суперечливість людини; Б) ідеал гармонійної   людини в гармонійному світі; В) приховані пристрасті й бажання людини.
 6. Характерною ознакою Відродження як епохи культури є: А) синтез античних та середньовічних традицій; Б) протиставлення античних і середньовічних традицій; В) заперечення мистецьких традицій.
 7. Ф.Петрарка жив і творив в : А) ХІV ст.; Б) ХVІІ ст.; В) Х ст.
 8. «Книга пісень» є збіркою: А) елегій; Б) сонетів; В) сатири.
 9. Ліричні вірші Ф. Петрарка писав: А) латиною; Б) італійською; В) французькою.
 10. Ф.Петрарку вважають засновником ренесансного…

View original post Ще 65 слів

Відродження. Ф. Петрарка. Самостійна робота

 

питанняВідродження як доба європейської культури. 

Ф. Петрарка.

Готуємо д/з разом

Самостійна робота

 1. Визначте хронологічні межі Відродження в Західній Європі:А) ХVІІ- ХVІІІ ст.;  Б) ХІV- ХVІ ст.; В) Х- ХІІ ст.
 2. Ідеологічною основою Відродження є:  А) християнство; Б) гуманізм; В) конфуціанство.
 3. У     центрі культури Відродження знаходиться: А) людина; Б) Бог; В) Природа.
 4. Уперше   слово «Відродження» використав у творі: А) «Поетичне мистецтво» Н.Буало; Б) «Життєписи митців» Дж.Вазарі; В) «Поетика» Арістотель.
 5. Митці Відродження відтворювали: А) суперечливість людини; Б) ідеал гармонійної   людини в гармонійному світі; В) приховані пристрасті й бажання людини.
 6. Характерною ознакою Відродження як епохи культури є: А) синтез античних та середньовічних традицій; Б) протиставлення античних і середньовічних традицій; В) заперечення мистецьких традицій.
 7. Ф.Петрарка жив і творив в : А) ХІV ст.; Б) ХVІІ ст.; В) Х ст.
 8. «Книга пісень» є збіркою: А) елегій; Б) сонетів; В) сатири.
 9. Ліричні вірші Ф. Петрарка писав: А) латиною; Б) італійською; В) французькою.
 10. Ф.Петрарку вважають засновником ренесансного гуманізму, який проголосив найвищою цінністю: А) людину; Б) Бога; В) суспільство та монарха.
 11. Ліричний герой сонетів Ф. Петрарки найчастіше порівнює красу Лаури з : А) античними богинями; Б) природою; В) святими.
 12. В уривку (катрені) сонета      Ні зір ясних мандрівні каравани,Ні стрімкощоглі на морях човни, Ні рицарі звитяжної війни, Ні олені стрункі серед поляни…  (Д.Паламарчук) визначте засіб художнього увиразнення: А) анафора; Б) метафора; В) порівняння.

Відродження. Самостійна робота. «Перший поет-гуманіст Відродження» (Є.Волощук ст. 181-185, 290)

питанняЧастина 4 «ВІДРОДЖЕННЯ»

«Перший поет-гуманіст Відродження» (Є.Волощук ст. 181-185, 290)

Готуємо д/з разом

 1. Країна, в якій зародився рух учених-гуманістів…
 2. Справжнє прізвище Фраческо Петрарки-…
 3. Знайдіть в переліку зайві країни, по яким не подорожував Ф. Петрарка: Франція, Фландрія, Іспанія, Португалія, Німеччина, Чехія, Польща
 4. Яка література вплинула на формування світогляду автора?
 5. Національну доблесть якої країни хотів відродити поет? (
 6. Що означає дата 8 квітня 1341 року в долі поета ?
 7. Збірка вірші, яка є сповіддю поета про його кохання, має назву …
 8. «Канцоньєре» в перекладі з італійської означає…
 9. Ім’я Лаура має декілька тлумачень. Яких, назвіть.
 10. Скільки років Петрарка оспівував свою кохану?
 11. В якому поетичному жанрі написані вірші про Лауру?
 12. Вкажіть формулу римування класичного італійського сонета.

Відродження. Самостійна робота. «Відкриття світу людини» (Є. Волощук ст. 178-181)

питанняЧастина 4 «ВІДРОДЖЕННЯ»

«Відкриття світу людини» (Є. Волощук ст. 178-181)

Готуємо д/з разом

Самостійна робота

 1. Країна Західної Європи, в якій Відродження почалося в другій половині ХІV століття.
 2. В якому столітті завершилося Відродження?
 3. Що в перекладі з французької означає Ренесанс?
 4. Яка нова культура зародилася в наслідок розвитку ремесл та міст?
 5. Яка нова культура розвивалася в наслідок інтересу до фольклору та національних мов?
 6. Який духовний рух означив добу Відродження?
 7. «Вінцем творіння Всесвіту» ренесансний світогляд вважав…
 8. Яка культура сформувалася на основі античних уявлень про гармонійну людину?
 9. Митці доби Відродження орієнтувалися на культуру доби..
 10. Доповніть вислів В. Шекспіра : «Який довершений витвір-…!»
 11. Знайдіть зайве в переліку митців доби Відродження: Леонардо да Вінчі, Франческо Петрарка, Публій Вергілій Марон, Дж. Боккаччо, Езоп, Тиціан.
 12. Автор твору «Ромео і Джульєтта»-…