Міфи Давньої Греції (Еллади). Самостійна робота 2. 6 клас

Готуємо д/з разом.

Вірні чи хибні твердження? Так – (+), НІ- (-)

 1. Священною горою давньогрецьких богів є Олімп.
 2. Головними персонажами міфів є боги та герої.
 3. Титани-це боги, народжені в шлюбі Геї та Урана.
 4. Ехо – персонаж міфа про Геракла.
 5. У гідри було 11 голів.
 6. Зі шкури немейського лева Геракл зробив килим.
 7. Еврісфей-це цар острова Крит.
 8. Ікар, порушивши наказ батька, піднявся високо до сонця.
 9. Дедал-це великий афінський майстер.
 10. “Тримайся золотої середини”-цей вислів стосується Прометея.
 11. Феміда-це мати Зевса.
 12. Причиною втечі Дедала від Міноса була туга за батьківщино.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Міфи Давньої Греції (Еллади). Самостійна робота 1. 6 клас

Готуємо д/з разом

ТАК (+), НІ (-).

Вірні чи хибні твердження?

 1.   Слово міф у перекладі означає вигадка.
 2. Той, що думає наперед, провидець-Зевс.
 3. Прометея прикував до скелі Геракл.
 4. В долю Геракла втручалася Гера.
 5. Символом самозакоханості є Аїд.
 6. Алкмена-це мати Геракла.
 7. Алкід-це друге ім’я Геракла.
 8. Дедал був рабом у Міноса.
 9. Матеріал, з якого Дедал майстрував крила,-це пір’я, глина та смола.
 10. Деметра-богиня ворожнечі.
 11. Кронос – батько Зевса.
 12. Пантеон – це збірка книжок про богів.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   

 

 

 

Наскрізні лінії у вивченні зарубіжної літератури

Наскрізна лінія

Загальна мета 5-7 класи

8-9 класи

       
«Екологічна безпека та сталий розвиток» (НЛ-1) Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості задля збереження й захисту довкілля. Розкриття взаємозв’язків людини і навколишнього середовища в процесі вивчення творів у рубриці «Природа і людина». Усвідомлення краси природи, її благотворного впливу на людину, розкриття значення образного слова для висловлення емоцій та почуттів, розуміння образу природи.
«Громадянська відповідальність» (НЛ-2) Формування відповідального члена громади та суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також – виховання національно свідомої особистості, яка спирається у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку суспільства. Формування здатності до ненанасильницького розв’язання конфліктів. Осмислення та захист особистих прав і прав інших людей, усвідомлення своєї ролі в суспільстві і набуття умінь брати участь у процесі ухвалення рішень.
«Здоров’я і безпека» (НЛ-3) Формування всебічно розвиненого члена суспільства, здатного усвідомлювати пріоритетність здорового способу життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища. Усвідомлення переваг здорового способу життя та безпечної поведінки. Осмислення причиново-наслідкових зв’язків між власними рішеннями та поведінкою, здоров’ям та безпекою, набуття знань та умінь правильної поведінки в критичних та небезпечних ситуаціях.
«Підприємливість та фінансова грамотність» (НЛ-4) Розуміння практичних аспектів фінансових питань (заощадження, інвестування, запозичення, страхування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі. Розуміння ролі ініціативності та підприємливості в суспільстві для особистого кар’єрного зростання. Осмислення неординарності як важливої риси людини для її самореалізації в житті, спонукання учнів до творчих рішень у процесі розв’язання проблем, усвідомлення користі та необхідності спільної діяльності

Запровадження в начальній програмі для 5-9 класів наскрізних ліній

«Екологічна безпека й сталий розвиток» (НЛ-1), «Громадянська

відповідальність» (НЛ-2), «Здоров’я і безпека» (НЛ-3) й «Підприємливість

і фінансова грамотність» (НЛ-4) сприятимуть забезпеченню

компетентнісного підходу в галузі викладання зарубіжної літератури та

розбудові Нової української школи. (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА 2017-2018 Н.Р. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436)