Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». 9 клас. Тести.

lyalkoviy-dim-dika-kachka-pesi-genrik-ibsen_5c1f4ffccc0a915_800x600«Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ-початку ХХ століття»

Генрік Ібсен. «Ляльковий дім»

Тести

 1. Країна, де відчули народження «нової драми» в «новому театрі»-це:

А) Данія; Б) Норвегія; В) Фінляндія.

 1. Генрік Ібсен походить із сім’ї :

А) купця; Б) бібліотекаря; В) друкаря.

 1. З 15 років почав працювати, зокрема:

А) учнем аптекаря; Б) учнем редактора газети; В) учнем поштаря.

 1. У першому норвезькому драматичному театрі Г.Ібсен працював:

А) режисером; Б) режисером, директором; В) режисером, директором, бухгалтером.

 1. Після одержання письменницької пенсії Г.Ібсен проживає у:

А) Франції; Б) Німеччині; В) Англії.

 1. Г.Ібсен не є автором творів:

А) «Пер Гюнт», «Бранд»; Б) «Примари», «Богатирський курган»; В) «Гамлет», «Кромвель».

 1. Г. Ібсен – майстер драми:

А) соціально-психологічної; Б) пригодницько -детективної; В) історично-політичної.

 1. Своєрідність аналітичної драми в тому, що в ній:

А) аналізуються події теперішнього часу; Б) розслідуються таємниці минулого героїв; В) дається конкретна оцінка вчинкам героїв.

 1. Терміни «ібсенізм» або «нова драма» були синонімами терміна:

А) аналітична драма; Б) соціально-психологічна драма; В) драма-передбачення.

 1. Доповнити слова Г.Ібсена стосовно проблем п’єси «Ляльковий дім»: «Існують два види ____ , дві ____: одна для чоловіка, й зовсім інша для жінки.»:

А) злочину, поведінки; Б) моралі, совісті; В) обов’язку, норми.

 1. Прототипом Нори в п’єсі є знайома Г.Ібсенові :

А) танцівниця; Б) письменниця; В) музикант.

 1. Зовнішню та внутрішню дію в «новій драмі» об’єднує:

А) художня деталь; Б) монологи героїв; В) підтекст.

 

11 клас. Волт Вітмен. Питання для самостійного опрацювання підручника.

Є потреба надолужувати час карантину. Скористайтеся.

Сайт Зої Гаркуші

це11 клас. В. Вітмен. Самостійна робота з підручником  

(за підручником Д. Наливайко)

 1. У який час та де жив і творив Волт Вітмен?
 2. З якої родини походив?
 3. Яку освіту здобув?
 4. Назвіть чотири його основні професії.
 5. На формування  світобачення  майбутнього  поета  вплинула
 6. Як називається головна книга В. Вітмена?
 7. Скільки видань витримала ця книга?
 8. Ким вважали американці Вітмена?
 9. Яке філософське вчення найбільше вплинуло на Вітмена?
 10. Основними  ідеями  філософів-трансценденталістів  були …
 11. Який вірш Вітмен присвятив своєму кумирові — президентові Лінкольну, відгукнувшись на його трагічну загибель?
 12. Яким віршовим розміром послуговувався Вітмен?
 13. У чому полягала громадянська свідомість, гуманізм поета під час Громадянської війни у США?
 14. Коли Волт Вітмен досяг найгучнішої слави?
 15. Назва вірша Волта Вітмена , де поет почуває себе як краплина «океану натовпу».
 16. Вітмен змальовує чоловіче й жіноче тіла, чудові творіння природи у вірші…
 17. Поезій Вітмена – це емоційно піднесені, художньо багаті …
 18. Твір-псалом народу за померли президентом має назву
 19. Укажіть правильне продовження твердження…

View original post Ще 128 слів

11 клас. Волт Вітмен. Питання для самостійного опрацювання підручника.

це11 клас. В. Вітмен. Самостійна робота з підручником  

(за підручником Д. Наливайко)

 1. У який час та де жив і творив Волт Вітмен?
 2. З якої родини походив?
 3. Яку освіту здобув?
 4. Назвіть чотири його основні професії.
 5. На формування  світобачення  майбутнього  поета  вплинула
 6. Як називається головна книга В. Вітмена?
 7. Скільки видань витримала ця книга?
 8. Ким вважали американці Вітмена?
 9. Яке філософське вчення найбільше вплинуло на Вітмена?
 10. Основними  ідеями  філософів-трансценденталістів  були …
 11. Який вірш Вітмен присвятив своєму кумирові — президентові Лінкольну, відгукнувшись на його трагічну загибель?
 12. Яким віршовим розміром послуговувався Вітмен?
 13. У чому полягала громадянська свідомість, гуманізм поета під час Громадянської війни у США?
 14. Коли Волт Вітмен досяг найгучнішої слави?
 15. Назва вірша Волта Вітмена , де поет почуває себе як краплина «океану натовпу».
 16. Вітмен змальовує чоловіче й жіноче тіла, чудові творіння природи у вірші…
 17. Поезій Вітмена – це емоційно піднесені, художньо багаті …
 18. Твір-псалом народу за померли президентом має назву
 19. Укажіть правильне продовження твердження. В. Вітмен – це… А) видатний американський драматург; Б) видатний англійський поет; В) видатний американський поет-новатор; Г) видатний англійський есеїст.
 1. Укажіть НЕправильне продовження твердження. Упродовж свого життя В. Вітмен… А) долучався до суспільно-політичних подій, що відбувалися у США; Б) здійснив навколосвітню подорож; B) працював теслею; Г) був редактором,  кореспондентом і розповсюджувачем власної газети; Д)  здійснив подорож Скелястими горами Колорадо та Канадою.
 2. 21 Укажіть НЕправильне продовження твердження. Збірка В. Вітмена «Листя трави»… А) вперше була оприлюднена наприкінці життя поета; Б)  виходила декілька разів за життя поета, поступово розширюючись і доповнюючись за рахунок нових віршів; В) вперше була видрукувана тридцятишестирічним автором самотужки у кількості вісімсот примірників і містила дванадцять поезій; Г) зазнала гострої критики після першого виходу в світ.

22-24. Схарактеризуйте тематику збірки  «Листя трави»  та її головні  художні відкриття.

Поезія середини-другої половини ХІХ століття. Самостійна робота.

питання10 клас. Самостійна робота

(за підручником Д.С. Наливайко)

ГОТУЄМО Д\З РАЗОМ

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ ШЛЯХІВ

РОЗВИТКУ ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX.  А.ФЕТ, В.ВІТМЕН.

 1. Наприкінці XIX  ст. відбувається  піднесення  поезії пов’язане із:

А) кризою реалізму;

Б) унеможливленням появи нових літературних течій;

В) розквітом реалізму.

 1. У середині ХІХ ст. проголошувала самоцінність художньої творчості, незалежність мистецтва від політики, суспільних вимог, виховних завдань:

А) теорія символізму; Б) теорії «чистого мистецтва»; В) теорія демократичної лірики.

 1. Знайди зайве. Представниками «чистого мистецтва» були:

А) А. Фет, Ф. Тютчев; Б) група «Парнас» у Франції; В) Ф. Шатобріан, А. Шопенгауер.

 1. Бурхливий розвиток якої європейської поезії припадає на другу половину XIX ст.:

А) італійської; Б) німецької; В) французької?

 1. Поетів Ш. Бодлера, С. Малларме, А. Рембо та П. Верлена називають великими:

А) символістами; Б) натуралістами; В) класиками.

 1. Парнасцям не були характерні:

А) філософічні роздуми-медитації; Б) ліричні, емоційні надмірності; В) увага до окремих деталей, виразності, спокійний погляд на світ.

 1. Особливістю російської поезії 50-х років є лірика:

А) демократична; Б) революційна; В) селянська.

 1. Поезія А. Фета позбавлена:

А) радості; Б) трагізму; В) романтизму.

 1. Для ліричного героя А. Фета характерна увага до:

А) розуму; Б) звуку; В) суспільних подій.

 1. Ліричний герой А.Фета сприймає мить як:

А) Вічність; Б) випробування; В) подарунок.

 1. Скільки видань мала збірка «Листя трави» В. Вітмена;

А) 12; Б) 10; В) 9?

 1. Для творів В. Вітмена не є характерим;

А) духовний зв’язок зі своїм часом, народом, країною, світом;

Б) автобіографічність; В) орієнтир на зразки античної поезії.