Данте Аліг’єрі. Самостійна робота (Ю. Ковбасенко ст.26-29). Матеріал для учителя.

Dante-Alighieri-12-1024x57610  клас. Данте Аліг’єрі. Самостійна робота (Ю. Ковбасенко ст.26-29) Відповіді.

 1. У центрі філософії, літератури, мистецтва у час Відродження є: а) наука;         б) людина; в) естетика.
 2. У добу Відродження культура звільнилася від: а) традицій; б) тиску цензури; в) церковного догматизму.
 3. Данте називали «останнім поетом Середньовіччя та першим поетом…(?): а) Нового часу; б) поза законом; в) Відродження.
 4. Для творчості Данте НЕ є характерними: а) гуманізм; б) віра в духовні сили людини; в) наслідування традицій античності.
 5. Поетична збірка Данте 1292 року має назву: а) «Нове життя»; б) «Нові твори»; в) «Нова історія».
 6. Тема збірки Данте-це історія: а) трагічного кохання до Беатріче Портінарі; б) невдалого заміжжя Беатріче Портінарі; б)розчарування у коханні до Беатріче Портінарі.
 7. «Божественну комедію» Данте писав упродовж: а) 1307—1321 рр; б) 1298-1299 рр.; в) 1300—1301 рр.
 8. Назва «Божественна комедія» закріпилася за поемою дякуючи: а) синам Данте; б) сучасним літераторам; в) біографу автора Джованні Боккаччо.
 9. Останню пісню поеми знайшли: а) у домашньому щоденнику автора; б) у схованці; в) у Флоренції, в бібліотеці?
 10. Поему Данте «Божественна комедія» називають енциклопедією…:а) мандрів; б) видінь та фантазій; в) Середньовіччя.
 11. У поемі зображено: а) мандри потойбіччям; б) щоденник видінь про потойбіччя; в) діалог із Вергілієм про потойбіччя.
 12. Для Данте Пекло, Чистилище і Рай-це алегорія: а) його власного життєвого шляху; б) спокутування земних гріхів; в) несправедливості церковних догм.
 13. Данте у супроводі Вергілія проходить ___ (?) кіл Пекла: а) 12; б) 13; в) 9.
 14. Беатріче  втілює: а) людську безгріховність; б) духовну досконалість; в) сімейну гармонію.
 15. «Земний та божественний розум»- це: а) Данте та Беатріче; б) Вергілій та Беатріче; в) Данте та Вергілій.
 16. Центральне місце в поемі посідають питання: а) християнства та гріховності;   б) моралі та політики; в) творчості та політики.
 17. Композиція поеми: а) 100 пісень; б) 33 пісні; в) 3 пісні.
 18. Кожен кантик (частина) у поемі закінчується ключовим словом: а) слався;         б) зоря; в) вірую.
 19. Данте вирушає в подорож у віці: а) 45 років; б) 55 років; в) 35 років.
 20. Терцина- строфа з ____ (?)рядків п’ятистопного ямба: а) 5; б) 4; в) 3.
 21. Частину поеми «Рай» співвідносять із: а) скульптурою; б) танцями; в) музикою.
 22. Чистилище являє собою: а) гору; б) море; в) джерело.
 23. Про скільки сфер Раю згадує Данте: а) 9; б) 12; в) 3.
 24. Поема Данте написана: а) латиною; б) італійською мовою; в) грецькою мовою.

Данте Аліг’єрі. Самостійна робота (Ю. Ковбасенко ст.26-29)

Данте10  клас. Данте Аліг’єрі. Самостійна робота (Ю. Ковбасенко ст.26-29)

 1. У центрі філософії, літератури, мистецтва у час Відродження є: а) наука; б) людина; в) естетика.
 2. У добу Відродження культура звільнилася від: а) традицій; б) тиску цензури; в) церковного догматизму.
 3. Данте називали «останнім поетом Середньовіччя та першим поетом…(?): а) Нового часу; б) поза законом; в) Відродження.
 4. Для творчості Данте НЕ є характерними: а) гуманізм; б) віра в духовні сили людини; в) наслідування традицій античності.
 5. Поетична збірка Данте 1292 року має назву: а) «Нове життя»; б) «Нові твори»; в) «Нова історія».
 6. Тема збірки Данте-це історія: а) трагічного кохання до Беатріче Портінарі; б) невдалого заміжжя Беатріче Портінарі; б)розчарування у коханні до Беатріче Портінарі.
 7. «Божественну комедію» Данте писав упродовж: а) 1307—1321 рр; б) 1298-1299 рр.; в) 1300—1301 рр.
 8. Назва «Божественна комедія» закріпилася за поемою дякуючи: а) синам Данте; б) сучасним літераторам; в) біографу автора Джованні Боккаччо.
 9. Останню пісню поеми знайшли: а) у домашньому щоденнику автора; б) у схованці; в) у Флоренції, в бібліотеці?
 10. Поему Данте «Божественна комедія» називають енциклопедією…:а) мандрів; б) видінь та фантазій; в) Середньовіччя.
 11. У поемі зображено: а) мандри потойбіччям; б) щоденник видінь про потойбіччя; в) діалог із Вергілієм про потойбіччя.
 12. Для Данте Пекло, Чистилище і Рай-це алегорія: а) його власного життєвого шляху; б) спокутування земних гріхів; в) несправедливості церковних догм.
 13. Данте у супроводі Вергілія проходить ___ (?) кіл Пекла: а) 12; б) 13; в) 9.
 14. Беатріче  втілює: а) людську безгріховність; б) духовну досконалість; в) сімейну гармонію.
 15. «Земний та божественний розум»- це: а) Данте та Беатріче; б) Вергілій та Беатріче; в) Данте та Вергілій.
 16. Центральне місце в поемі посідають питання: а) християнства та гріховності;   б) моралі та політики; в) творчості та політики.
 17. Композиція поеми: а) 100 пісень; б) 33 пісні; в) 3 пісні.
 18. Кожен кантик (частина) у поемі закінчується ключовим словом: а) слався; б) зоря; в) вірую.
 19. Данте вирушає в подорож у віці: а) 45 років; б) 55 років; в) 35 років.
 20. Терцина- строфа з ____ (?)рядків п’ятистопного ямба: а) 5; б) 4; в) 3.
 21. Частину поеми «Рай» співвідносять із: а) скульптурою; б) танцями; в) музикою.
 22. Чистилище являє собою: а) гору; б) море; в) джерело.
 23. Про скільки сфер Раю згадує Данте: а) 9; б) 12; в) 3.
 24. Поема Данте написана: а) латиною; б) італійською мовою; в) грецькою мовою.