Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури. 10 клас. Рівень стандарту. Нова програма. 2018-19 н.р.

цеКалендарно-тематичне планування 10 клас 18-19 н.р.

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури в 10 класі розроблено згідно з Навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури у 10 класі

Семестри І ІІ
Рівні стандарту
Контрольні роботи у формі: 2 2
·         контрольного класного твору*; 1 1
·         виконання інших  завдань (тестів, відповідей на запитання) 1 1
Уроки розвитку мовлення** 2  (1у+1п; у межах текстуального вивчення) 2  (1у+1п; у межах текстуального вивчення)
Уроки позакласного читання 1 1
Перевірка зошитів 4 5

Для вивчення напам’ять

В. Шекспір «Гамлет» (один із монологів Гамлета за вибором учителя), В. Вітмен (1 уривок за вибором учня), П. Верлен (1 вірш за вибором учня).

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури в 10 класі

 (рівень стандарту)

на 2018-2019 навчальний рік за новою програмою

І семестр

Дата Тема (основний зміст уроку) Примітки
ВСТУП

ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ (1 год.)

1   Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.

ТЛ Автор, читач, художній переклад, діалог культур. 

ЛК Використання Інтернету для розширення кола читання. 

УС Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек.

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (7 год.)

 

2   Стародавня Греція

Етапи й шедеври античності (огляд).

Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя).

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».

ТЛ Міф, епічна поема.

 

 

 

 

3    Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея.

Розвиток мовлення 1. (усно)  Висловлення на тему: «Чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків Одіссея».

4   Італія

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна комедія» (Пекло, І, V). 

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження.

5

 

  Особливості композиції поеми.

Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

6 Англія

Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.

Вільям Шекспір (1564 1616). «Гамлет».

Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору.

Один із монологів Гамлета напам’ять (за вибором учителя).
7 Художній простір (данське королівство як символ). Гамлет – вічний образ світової літератури.
8 Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи. Читання напам’ять (монолог Гамлета)

ТЛ Вічний образ, трагедія.

ЛК Утілення поем Гомера і Данте, трагедії В. Шекспіра у творах мистецтва.

УС Українські переклади творів. Уплив літератури античності й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські й  шекспірівські мотиви у творчості українських поетів.

9  Контрольна робота №1 Контрольний твір (письмово) за трагедією Вільяма Шекспіра «Гамлет».
ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ

ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ. (6 год.)

10 Специфіка переходу від романтизму до реалізму.

Німеччина

Романтизм у Німеччині.

Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху.

ТЛ Гротеск, фантастика, соціальна сатира.

11 Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. Символіка.  Розвиток мовлення №2 (письмово)  Висловлення власної думки на тему «Викривальний зміст повісті Е.Т. Амадея Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

13 Росія

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд). Художня довершеність творів.

 ТЛ  Психологізм.

 

 

 

 

 

 

14 Позакласне читання 1.   Урок-мелодекламація, концерт. Лірика Ф. М. Тютчева  й А. А. Фета. Роль пейзажів у творах поетів. Утілення образів їх літературних творів у різних видах мистецтва. Романси на вірші Ф. М. Тютчева  й А. А. Фета.
15 США

Розвиток романтизму в США, видатні представники.

Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя).

Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й  художнє новаторство В. Вітмена.

ТЛ   Верлібр.   УС Майстерність українських перекладачів ліричних творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію.

Напам’ять один уривок за вибором учня.
16 Контрольна робота № 2 Теми: «Золоті сторінки далеких епох», «Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.». Тести.

Читання напам’ять. В. Вітмен (1 уривок за вибором учня)

ІІ семестр

Дата Тема (основний зміст уроку) Примітки
РОМАН XIX СТ. (6 год.)

(1-2 твори за вибором учителя)

17   Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. ТЛ. Роман та його різновиди, індивідуальний стиль.  

Росія

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара».

Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя.

18 Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність.  
19 Система персонажів. Зіставлення образів персонажів («двійники» і антиподи Раскольнікова).  
20 Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору.   Екранізації романів XIX ст.      
21 Позакласне читання 2.  М. В. Гоголь. « Ніс».  
22 Контрольна робота №3 Контрольний твір-роздум     за романом  Ф. М. Достоєвського  «Злочин і кара».  
23 Англія

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея».

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.

 
24 Розвиток мовлення. Дискусія за романом Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»: «Краса – явище моральне, аморальне чи «по той бік добра і зла?» Екранізації романів XIX ст.        
ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ (4 год.) (4-5 творів за вибором учителя)
25 Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Франція

Шарль Бодлер (1821 1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера.

ТЛ. Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

ЛК. Імпресіонізм та символізм  у різних видах мистецтва.

 
26 Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.

Напам’ять один вірш за вибором учня.
27 Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія». Читання напам’ять.  П. Верлен (один вірш за вибором учня).  
28 Розвиток мовлення. Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів).  
ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (3 год.)

 

29  Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

ТЛ. «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.   Бельгія

Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

 

 
30  Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету.  
31 Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу. 

(ЛК) Екранізації й театральні вистави за драматичними  творами кінця XIX-XX ст. 

 
32 Контрольна робота №4 з тем «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці», «Драматургія кінця XIX  –  початку XX ст.» .  Тести.  
СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (2 год.)

(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

33 Бразилія

Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік».

Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування».

 
34 Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.

ТЛ. Класична і масова література. Художність.

ЛК. Бібліотечні та інтернет-ресурси, використання їх для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книжкою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури.

 
 

35

ПІДСУМКИ (1год.)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

Теорія літератури (ТЛ).

Література і культура (ЛК).  Україна і світ (УС).

Елементи компаративістики (ЕК).

Міжпредметні зв’язки (МЗ)

 

 

Календарно-тематичне планування. Зарубіжна література. 11 клас. Рівень стандарту. 2017-2018 н.р.

11 клас календарно-тематичне планування. Рівень стандарту. 2017-2018 н.р.

Календарно-тематичне планування. Зарубіжна література. 10 клас. 2017-2018 н.р. Рівень стандарту.

10 клас календарно-тематичне планування 2017-18н.р. (рівень стандарту) інф.-технол.профіль