Наскрізні лінії у вивченні зарубіжної літератури

Наскрізна лінія

Загальна мета 5-7 класи

8-9 класи

       
«Екологічна безпека та сталий розвиток» (НЛ-1) Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості задля збереження й захисту довкілля. Розкриття взаємозв’язків людини і навколишнього середовища в процесі вивчення творів у рубриці «Природа і людина». Усвідомлення краси природи, її благотворного впливу на людину, розкриття значення образного слова для висловлення емоцій та почуттів, розуміння образу природи.
«Громадянська відповідальність» (НЛ-2) Формування відповідального члена громади та суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також – виховання національно свідомої особистості, яка спирається у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку суспільства. Формування здатності до ненанасильницького розв’язання конфліктів. Осмислення та захист особистих прав і прав інших людей, усвідомлення своєї ролі в суспільстві і набуття умінь брати участь у процесі ухвалення рішень.
«Здоров’я і безпека» (НЛ-3) Формування всебічно розвиненого члена суспільства, здатного усвідомлювати пріоритетність здорового способу життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища. Усвідомлення переваг здорового способу життя та безпечної поведінки. Осмислення причиново-наслідкових зв’язків між власними рішеннями та поведінкою, здоров’ям та безпекою, набуття знань та умінь правильної поведінки в критичних та небезпечних ситуаціях.
«Підприємливість та фінансова грамотність» (НЛ-4) Розуміння практичних аспектів фінансових питань (заощадження, інвестування, запозичення, страхування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі. Розуміння ролі ініціативності та підприємливості в суспільстві для особистого кар’єрного зростання. Осмислення неординарності як важливої риси людини для її самореалізації в житті, спонукання учнів до творчих рішень у процесі розв’язання проблем, усвідомлення користі та необхідності спільної діяльності

Запровадження в начальній програмі для 5-9 класів наскрізних ліній

«Екологічна безпека й сталий розвиток» (НЛ-1), «Громадянська

відповідальність» (НЛ-2), «Здоров’я і безпека» (НЛ-3) й «Підприємливість

і фінансова грамотність» (НЛ-4) сприятимуть забезпеченню

компетентнісного підходу в галузі викладання зарубіжної літератури та

розбудові Нової української школи. (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА 2017-2018 Н.Р. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436)

Програма із зарубіжної літератури (оновлена 2017 р.) 5-9 класи.

Програма із зарубіжної літератури. 2017.

Нормативне забезпечення. Зарубіжна література. 2017-2018 н.р.

Нормативне забезпечення.

Зарубіжна література.

2017-2018 н.р.

Упорядковано відповідно до нормативної бази МОН

Нормативна база. Зарубіжна літ-ра. 2017-2018 н.р.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2017-2018 н.р.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів  2017-2018 н.р.

Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 “Щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”