Й.В.Гете. “Фауст”. Самостійна робота

cms-image-00000908411 клас. Й.В.Гете. “Фауст”.

Самостійна робота

  1. «Штюрмери» —  представники, які стверджували рівність усіх людей, їхнє право на свободу та щастя, пріоритет почуттів над розумом-це група: а) «Буря і натиск»; б) «Веймарівський рух»; в) «Мистецький бунт».
  2. Наприкінці XVIII ст. в Німеччині формується напрям, що стане згодом провідним у Європі XIX ст.: а) класицизм; б) рококо; в) романтизм.
  3. Трагедію «Фауст» Й. В. Гете писав понад : а) 10 років; б) 30; в) 60.
  4. Мефістофель показує  Фаустові різні сфери життя, різних людей та водночас випробовує  його: а) міцний характер протистояння; б)  людську  сутність; в) здатність іти на спокуси задля втіхи.
  5. Мефістофель прагне: а) показати Фаустові справжнє людське життя; б) позбавити Фауста  високих поривів; в) експериментувати над Фаустом.
  6. Образ Фауста відображає: а) гріхопадіння людства; б) суперечливість процесу пізнання; в) шлях людства до ницості та бездуховності.

Письмове висловлення на  обрану тему (6 балів) . Об’єм-1,5 сторінки.

  • «Фауст і Маргарита: кохання та трагедія»
  • «Хто переміг — Фауст чи Мефістофель?»
  • «Здобутки й помилки Фауста»