Модернізм. Самостійна робота. 11 клас.

Вірне-хибне твердження.

 1. Кінець XIX — початок XX ст. — епоха сталих традицій у світовій літературі й культурі.
 2. Артур Шопенгауер утверджував важливість творчої інтуїції.
 3. Культ «надлюдини» розробив філософ Фрейд.
 4. Враження+почуття – пріоритети філософії Ф. Ніцше.
 5. Модернізм із фр. modern — сукупність.
 6. Модернізм — це  загальна  назва  нових літературно-мистецьких течій XX ст. нереалістичного спрямування.
 7. Модернізм виник у 1860–1870-х роках у Франції
 8. Однією з характерних ознак епохи ХХ ст. є взаємовиключення різних видів мистецтва.
 9. Одна із ознак модернізму- надання переваги творчій інтуїції в пізнанні світу.
 10. У літературі використовують прийоми поєднання різних часових планів і  просторів,  монтажу.
 11. Модернізм не передбачає занурення в глибини людської психіки, підсвідоме.
 12. Для модернізму характерна  взаємодія мистецтва та філософії.

Патрік Зюскінд. “Парфумер”. Образ Жана-Батіста Гренуя.

Рисунок1Етапи життя і здобутий  досвід Жана-Батіста Гренуя (за романом П.Зюскінда)

Патрік ЗюскіндПатрік Зюскінд2

https://vseosvita.ua/library/etapi-zitta-zana-batista-grenua-263764.html

Свідоцтво проекту vseosvita.ua №EZ116344