А. П.Чехов. Самостійна робота. 6 клас. Зарубіжна література.

chehovА. П. Чехов. “Товстий і тонкий”, “Хамелеон”

Самостійна робота

 1. Доведіть, що твір А.Чехова «Хамелеон» – це оповідання.
 2. Що таке художня деталь? Приведіть приклади із оповідань А.Чехова.
 3. Чому, на вашу думку, змінюється поведінка тонкого в оповіданні А.Чехова «Товстий і тонкий»?
 4. Які засоби творення комічного використовує А.Чехов у прочитаних вами оповіданнях?
 5. Наведіть приклади антитези в оповіданні А.Чехова «Товстий і тонкий».
 6. Що таке сатира? Кого із персонажів А.Чехов зображує сатирично?
 7. Поясніть, в якому оповіданні А.Чехов і за допомогою яких персонажів А.Чехов засуджує чиношанування.
 8. Яка ідея покладена в основу оповідань А.Чехова?
 9. Поясніть назву оповідання А.Чехова «Хамелеон».
 10. Які для себе висновки ви зробили після знайомства з творами А.Чехова?
 11. Чим особливі оповідання А.Чехова?
 12. Яка особливість поведінки тонкого та Очумєлова?

Завдання для самостійної роботи

 1. Підпишіть малюнки цитатами з текстів.
 2. Перерахуйте персонажів малюнків. Як художник зобразив героїв творів?
 3. Які деталі використав художник та письменник аби передати ідею творів?
 4. Хто із персонажів, на вашу думку, найкраще відтворює ваше уявлення про героїв після прочитання оповідань? Чому?2

А. П. Чехов. “Товстий і тонкий”, “Хамелеон”. Тести. 6 клас.

sovet-1-v-chem-smisl-nazvaniya-pesi-vishnevij-sad_8А. П. Чехов. 6 клас.

                              Тести

 1. Де відбувається дія оповідання «Хамелеон»:

А) на базарній площі; б) у парку відпочинку; в) біля церкви?

 1. Назвіть прізвище городового з оповідання Чехова:

А) Балдирін; б) Алдирін; в) Єлдирін.

 1. Де взяв аґрус городовий:

А) забрав у купців; б) купив; в) знайшов?

 1. Кого вкусив за палець собака:

А) Хрюкіна; б) Очумєлова; в) Єлдиріна?

 1. Протягом якого часу відбуваються події оповідання «Товстий і тонкий»:

А) декілька хвилин; б) місяць; в) день?

 1. Товстого з оповідання Чехова звали:

А) Олександр; б) Михайло; в) Григорій.

 1. Тонкого з оповідання звали:

А) Пафнутій; б) Пантелеймон; в) Порфирій.

 1. Який чин мав товстий в оповіданні А.Чехова:

А) таємний радник; б) статський радник; в) колезький асесор?

 1. Що спільного в оповіданнях А.Чехова «Хамелеон» та «Товстий і тонкий»:

А) в них діє спільний персонаж;

Б) в обох творах висміюється чиношанування;

В) в обох творах висміюється жадібність?

 1. Оповідання – це:

А) великий епічний твір про декілька епізодів з життя героїв;

Б) невеликий ліричний твір про один епізод з життя героїв;

В) невеликий прозовий твір про один або кілька епізодів.

 1. Їдке, нещадне висміювання – це:

А) гумор; б) драма; в) сатира.

12.Оповідання Чехова побудовані на :

А) описах природи; б) антитезі; в) фантастиці.

                         К О Н Т Р О Л Ь Н І          В І Д П О В І Д І:

                  1 а 2в  3а  4а  5а  6в  7в  8а  9б  10в  11в  12б