Марина Аромштам. “Коли відпочивають янголи”. Слайди презентації.

Марина Аромштам. “Коли відпочивають янголи”. Слайди презентації.

М. Аромштам. “Коли відпочивають янголи”

8 клас. «Бароко і класицизм». Самостійна робота (тести)

8 клас. «Бароко і класицизм»

Готуємо Д/З разом

Самостійна робота

( за Є. Волощук ст. 230-238)

 1. Культура ХVІІ століття наголошувала на:

А) протиріччях між особистістю і світом;

Б) гармонії особистості і світу;

В) потребі радикальних змін у свідомості людини аристократичного походження.

 1. Емоційна напруженість, контрастність, динамізм-характерні ознаки:

А) бароко;

Б) класицизму;

В) бароко та класицизму.

 1. У літературі бароко християнські мотиви та античні:

А) протиставлялися одне одному;

Б) поєднувалися;

В) не були характерні.

 1. Для митців бароко-реальний світ є:

А) зразком ідеалу;

Б) сном, ілюзією;

В) ворожим для особистості.

 1. Поглиблений психологізм, самопізнання, метафоричність характерні для:

А) елегій та гімнів;

Б) філософської лірики;

В) панегіриків та мемуарів.

 1. Для «Сонета 19» Дж. Донна характерним є:

А) поєднання суперечливих начал;

Б) ідеальне зображення дійсності;

В) возвеличення кохання.

 1. Класицизм-це:

А) стиль доби;

Б) художньо-літературний напрям;

В) стиль доби та художньо-літературний напрям.

 1. Розвитку класицизму сприяла:

А) громадська думка;

Б) абсолютна монархія;

В) наукові відкриття.

 1. Норми класицизму як літературного напряму теоретично обґрунтував:

А) Ж.-Б. Мольєр;

Б) Н. Буало;

В) Аристотель.

 1. Схематизм класицизму потребує:

А) поділу на «негативних» та «позитивних» персонажів;

Б) міфологічної основи творів;

В) релігійного спрямування.

 1. Правило «трьох єдностей» у драматургії –це єдність:

А) розуму, волі та дій;

Б) місця, часу та дії;

В) матері, батька ті дітей.

 1. ХVІІ століття у Франції часто називають добою:

А) сонетів;

Б) театру;

В) балету.

 

Класицизм. Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

Матеріал до уроку

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

Відродження. Ф. Петрарка. Самостійна робота

 

питанняВідродження як доба європейської культури. 

Ф. Петрарка.

Готуємо д/з разом

Самостійна робота

 1. Визначте хронологічні межі Відродження в Західній Європі:А) ХVІІ- ХVІІІ ст.;  Б) ХІV- ХVІ ст.; В) Х- ХІІ ст.
 2. Ідеологічною основою Відродження є:  А) християнство; Б) гуманізм; В) конфуціанство.
 3. У     центрі культури Відродження знаходиться: А) людина; Б) Бог; В) Природа.
 4. Уперше   слово «Відродження» використав у творі: А) «Поетичне мистецтво» Н.Буало; Б) «Життєписи митців» Дж.Вазарі; В) «Поетика» Арістотель.
 5. Митці Відродження відтворювали: А) суперечливість людини; Б) ідеал гармонійної   людини в гармонійному світі; В) приховані пристрасті й бажання людини.
 6. Характерною ознакою Відродження як епохи культури є: А) синтез античних та середньовічних традицій; Б) протиставлення античних і середньовічних традицій; В) заперечення мистецьких традицій.
 7. Ф.Петрарка жив і творив в : А) ХІV ст.; Б) ХVІІ ст.; В) Х ст.
 8. «Книга пісень» є збіркою: А) елегій; Б) сонетів; В) сатири.
 9. Ліричні вірші Ф. Петрарка писав: А) латиною; Б) італійською; В) французькою.
 10. Ф.Петрарку вважають засновником ренесансного гуманізму, який проголосив найвищою цінністю: А) людину; Б) Бога; В) суспільство та монарха.
 11. Ліричний герой сонетів Ф. Петрарки найчастіше порівнює красу Лаури з : А) античними богинями; Б) природою; В) святими.
 12. В уривку (катрені) сонета      Ні зір ясних мандрівні каравани,Ні стрімкощоглі на морях човни, Ні рицарі звитяжної війни, Ні олені стрункі серед поляни…  (Д.Паламарчук) визначте засіб художнього увиразнення: А) анафора; Б) метафора; В) порівняння.