Відродження. Самостійна робота. «Перший поет-гуманіст Відродження» (Є.Волощук ст. 181-185, 290)

питанняЧастина 4 «ВІДРОДЖЕННЯ»

«Перший поет-гуманіст Відродження» (Є.Волощук ст. 181-185, 290)

Готуємо д/з разом

 1. Країна, в якій зародився рух учених-гуманістів…
 2. Справжнє прізвище Фраческо Петрарки-…
 3. Знайдіть в переліку зайві країни, по яким не подорожував Ф. Петрарка: Франція, Фландрія, Іспанія, Португалія, Німеччина, Чехія, Польща
 4. Яка література вплинула на формування світогляду автора?
 5. Національну доблесть якої країни хотів відродити поет? (
 6. Що означає дата 8 квітня 1341 року в долі поета ?
 7. Збірка вірші, яка є сповіддю поета про його кохання, має назву …
 8. «Канцоньєре» в перекладі з італійської означає…
 9. Ім’я Лаура має декілька тлумачень. Яких, назвіть.
 10. Скільки років Петрарка оспівував свою кохану?
 11. В якому поетичному жанрі написані вірші про Лауру?
 12. Вкажіть формулу римування класичного італійського сонета.

Відродження. Самостійна робота. «Відкриття світу людини» (Є. Волощук ст. 178-181)

питанняЧастина 4 «ВІДРОДЖЕННЯ»

«Відкриття світу людини» (Є. Волощук ст. 178-181)

Готуємо д/з разом

Самостійна робота

 1. Країна Західної Європи, в якій Відродження почалося в другій половині ХІV століття.
 2. В якому столітті завершилося Відродження?
 3. Що в перекладі з французької означає Ренесанс?
 4. Яка нова культура зародилася в наслідок розвитку ремесл та міст?
 5. Яка нова культура розвивалася в наслідок інтересу до фольклору та національних мов?
 6. Який духовний рух означив добу Відродження?
 7. «Вінцем творіння Всесвіту» ренесансний світогляд вважав…
 8. Яка культура сформувалася на основі античних уявлень про гармонійну людину?
 9. Митці доби Відродження орієнтувалися на культуру доби..
 10. Доповніть вислів В. Шекспіра : «Який довершений витвір-…!»
 11. Знайдіть зайве в переліку митців доби Відродження: Леонардо да Вінчі, Франческо Петрарка, Публій Вергілій Марон, Дж. Боккаччо, Езоп, Тиціан.
 12. Автор твору «Ромео і Джульєтта»-…

Середньовіччя. Лі Бо. Ду Фу. Омар Хайям. “Пісня про Роланда”. Самостійна робота

питанняСередньовіччя.

Лі Бо. Ду Фу. Омар Хайям. “Пісня про Роланда”.

Самостійна робота І варіант

 1. Датуйте добу Середньовіччя:  А) V-Х ст.; Б) V-ХV ст.; В) Х- ХV ст.

 

2. Китай називали країною: А) мудреців; Б) філософії; В) поезії.

 

3. Моральні заповіді Конфуція втілені в афоризмі: А) тихше їдеш-далі будеш; Б) не кажи «гоп», поки не перескочиш; В) не роби зла іншому, якщо не хочеш, аби воно повернулося.

 

4. Творча спадщина Лі Бо-це скільки віршів: А) 289 ; Б) 900 ; В) 33

 

5. Цей поет змальовує «прикмети часу», показує своїх сучасників: А) Омар Хайям; Б) Ду Фу; В) Лі Бо.

 

6. У поезії «Пісня про хліб і шовк» Ду Фу : А) засуджує війну та прославляє мир; Б) закликає до об’єднання навколо науки; В) обурений ставленням багатіїв до бідного люду.

 

7. Його прізвище означає «той, хто шиє намети»- А) Лі Бо; Б) Ду Фу; В) Омар Хайям.

8. Вкажіть тематику творчості Омара Хайяма.   

9-10 . Які історичні події взяті за основу «Пісні про Роланда»?

11-12. Охарактеризуйте Роланда. Які риси є визначальними?

Самостійна робота ІІ варіант

1. Країна, що дала поштовх для розвитку цивілізації на Далекому Сході:

А) Японія; Б) Корея; В) Китай.

2. Релігійно-філософські вчення, які вплинули на розвиток літератури Сходу: А) даосизм та мусульманство; Б) даосизм та конфуціанство;

В) конфуціанство та християнство.

3. Поет, що мав «кістку гордості»: А) Лі Бо; Б) Ду Фу; В) Омар Хайям.

4. Лі Бо у поезії  використовує: А) паралелізм опису природи та стану людської душі; Б) конфлікт між бажаннями та можливостями; В) суперечки між владою та митцем.

5.  Автор рядків «На яшмових сходах біліє холодна роса»: А) Омар Хайям; Б) Лі Бо; В) Ду Фу.

6.«Царем філософів Заходу і Сходу» називали : А) Омара Хайяма; Б) Лі Бо; В) Ду Фу.

7. Яким біографічним фактам присвячені рядки «Листи з Батьківщини для мене дорожчі від злота» та хто їх автор»: А) вигнання Ду Фу; Б) служба у еміра Омара Хайяма; В) подорож країною Лі Бо?

8. Охарактеризуйте жанр рубаї на прикладі віршів Омара Хайяма.

9-10. На прикладі одного із образів «Пісні про Роланда» розкрийте ідею служіння вітчизні.

11-12. Охарактеризуйте Карла Великого («Пісня про Роланда»). Які риси є визначальними?

 

 

 

Розділ “Середньовіччя”. Самостійна робота

питанняРозділ «Середньовіччя» (8 клас)

Готуємо д\з разом

( Волощук – ст.130-135)

Самостійна робота

Доповнити твердження:

 1. Поняття «Середні віки» виникло в ____ (країна) за доби ______ .
 2. «Середні віки» – історичний період із ____  по ____  століття.
 3. Мовами міжнародного спілкування за доби Середньовіччя стали _____ .
 4. Дві культурно-політичні спільноти з різними віровченнями називають ____ і ___.
 5. Середньовічна література Західної Європи поділяється на ___, ____ та ____ .
 6. Слово вагант в перекладі означає ___ .
 7. Історичним підгрунтям історичного епосу є ____ .
 8. Цикл творів про нібелунгів входить до збірки епічних творів скандинавських народів під назвою _____ .
 9. Епічну поему «Пісня про Нібелунгів» датовано ____ століттям.
 10. Найвідоміший іспанський епос ХІІ ст. – ____ .
 11. Найвідоміший твір французького героїчного епосу доби Середньовіччя – ______ .
 12. Ідея припинення міжусобиць в Київській Русі звучить в епосі ____.
 13. Основними жанрами лицарської літератури були ___ та ___.
 14. Піднесена норма соціальної поведінки при дворі короля має назву ___ .
 15. Поети-лицарі французького Провансу називаються ___ .
 16. Теми лицарських романів – це ___ та ____.
 17. Позитивним героєм міської літератури виступає ____ або ___ .
 18. Найвідоміші герої арабської лірики є легендарні ____ та ____ .
 19. Літературною мовою всіх народів Ірану в V-Х V ст. була мова ___ .
 20. Відома поема Фірдоусі про історію Середньої Азії ____ .
 21. Складанням чотиривіршів уславився поет ____ .
 22. Автор газель та поеми «Гулістан» («Сад троянд»)_____ .
 23. Назвіть одним словом ім’я персько-таджицького поета, котре в перекладі означає « здатний напам’ять відтворити весь Коран» ____ .
 24. Найвідоміша збірка казок Близького Сходу має назву ___.