Класицизм як художній напрям. Тести

питанняКласицизм як художній напрям. Тести

Готуємо д/з разом

 1. Класицизм від латинського : А) зразковий; Б)витончений; В) оновлений.
 2. Класицизм уперше виник у: А) Росії; Б) Італії; В)Франції.
 3. Класицизм найбільшого розквіту досягає у: А) Росії; Б) Італії; В)Франції.
 4. Теоретичним підґрунтям класицизму була: А) поетика бароко; Б) “Поетика” Арістотеля; В) поетика Кальдерона.
 5. Становленню класицизму як напряму сприяло: А) панування релігії у суспільстві; Б)розвиток науки; В)формування монархії,
 6. У драматургії класицизму діяло правило: А) трьох єдностей; Б) трьох закономірностей; В) трьох відповідностей.
 7. Визначте підгрунтя класицизму: А) античність; Б)фольклор; В)християнство.
 8. Ключове поняття у класицизмі: А)душа; Б)почуття; В)розум.
 9. Представники класицизму керувалися у своїй творчості: А) загальними правилами та   нормами; Б)індивідуальними вподобаннями; В)правдивою дійсністю.
 10. Головним конфліктом у творах класицизму є: А) між думкою і почуттям; Б)обов’язком і почуттям; В)героєм і монархом.
 11. У літературі класицизму: А) немає ніякої регламентації; Б)існує чіткий поділ за певними жанрами; В)діють закони, встановлені монархом.
 12. Характери героїв у творах класицизму: А) еволюціонують; Б )незмінні, статичні; В)суперечливі.
 13. Естетичною цінністю для класицистів є: А)правдиве; Б)вічне; В)буденне.
 14. Представником класицизму є : А) Жан-Батист Мольєр; Б) Лафонтен; В) Данте Аліг’єрі.
 15. Трагедія належить до класицистичного жанру : А)високого; Б)середнього; В)низького.
 16. Для героїв класицистичного напряму характерно: А)домінування однієї провідної риси; Б)поєднання різних якостей характеру; В)вируючі пристрасті.
 17. Визначальна риса класицизму: А) перевага розважальних жанрів; Б) аристократизм, орієнтування на  смаки вищої суспільної верстви; В) відсутність раціоналізму та ієрархії жанрів.
 18. Класицисти орієнтувалися у своїй творчості на: А)правдиву дійсність; Б)гармонію та порядок; В)суперечності духовного життя.
 19. Композиція творів класицизму: А)струнка, логічна; Б)хаотична; В)фрагментарна.
 20. Ідеальний герой класицизму: А)лицар, відданий Прекрасній Дамі; Б)філософ, котрий переймається духовними проблемами людства; В)громадянин, відданий державі та монарху.
 21. До високих жанрів належать: А)ода, водевіль; Б) ода, гімн; В) трагедія, елегія.
 22. Н. Буало є автором трактату: А) “Мистецтво класицизму”; Б) “Мистецтво поетичне”; В) “Мистецтво за правилами”.
 23. Класицизм притаманний: А) усім країнам Європи; Б) країнам Близького Сходу; В) країнам Африки та Азії.
 24. Предстаники класицизму в українській літературі: А) І. Котляревський, Г. Квітка- Основ’яненко ; Б) І.Франко, Леся Українка; В) Г.Сковорода, М. Коцюбинський.

Адам Міцкевич. Анкета поета

Адам МіцкевичЯАдам Міцкевич. Анкета поета

 1. Адам Міцкевич (1798-1855) – польський поет, мислитель, засновник польського романтизму, діяч національно-визвольного руху.
 2. Провідна ідея життя і творчості – визволення батьківщини
 3. Народився на хуторі Заоссє, біля Новогрудка (нині це Білорусія, а тоді це була польсько-литовська держава Річ Посполита, яка знаходилася під владою Росії).
 4. Батьки. Батько – адвокат, збіднілий білоруський шляхтич Микола Міцкевич. Мати поета походила з сім’ї вихрещених євреїв-франкістів
 5. Навчання: Віленський університет, історико-філологічний факультет, а згодом філологічний
 6. Учитель в місті Ковно, початок літературної діяльності
 7. Перше кохання. У 1818 р. поет закохався в дівчину з багатої шляхетської родини Маріанну (Марилю) Верещак, але вона вийшла за іншого
 8. Учасник політичних організацій. З 1817 р. учасник таємних студентських товариств філоматів та філаретів (любителів науки і любителів доброчесності). Мета – боротьба за свободу і незалежність Польщі. За це був заарештований на півроку.
 9. Заслання: Росія – Україна (Київ, Харків, Кіровоград, Одеса, Крим)
 10. Знайомства: О.Пушкін, Гулак-Артемовський
 11. Еміграція: Німеччина (Веймар, знайомство з Гете), Італія, Швейцарія, Франція
 12. Одруження: Целіна Шимановська, донька відомої піаністки Марії Шимановскої. В сім’ї Міцкевичів народилося 6 дітей, вижили 4. Дружина померла від душевної хвороби
 13. Робота в еміграції: – професор літератури в Лозанській академії у Швейцарії;

– очолював кафедру слов’янських літератур в університеті «Коледж де Франс» у Парижі;

– бібліотекар

 1. Смерть: помер у Константинополі від холери
 2. Могила. Був похований у Парижі. У 1890 р. прах поета перевезли з Парижа до Кракова і помістили в саркофаг у Вавельському кафедральному соборі.
 3. Основні твори: Поеми: «Фарис» «Конрад Валленрод» «Дзяди». Сонети: «Кримські сонети». Балади: «Дозор» «Альпухара» “Рибка” “Світязь”

Новий напрям у польській поезії — романтизм — започаткувала книга Адама Міцкевича: «Балади і романси»

Подорож поета Україною

В Україні Міцкевич перебував близько дев’яти місяців. За цей час він відвідав Київ, Харків, Кіровоград, Одесу, Сімферополь, Євпаторію, Ялту. Під час перебування в Харкові в грудні 1825 року поет познайомився з українським письменником

П. Гулаком-Артемовським, який потім зробив переспів балади «Пані Твардовська» українською мовою.

Та особливе місце серед творчих зупинок поета посідає Крим. Прекрасна природа цієї землі дала поштовх творчому натхненню, але навіть краса не змогла вгамувати його сум за Батьківщиною. Увесь біль поета, вигнаного з рідної землі, вилився на сторінках збірки «Кримські сонети», яку співвітчизник автора М. Мохнацький назвав «новим поетичним відкриттям».

А. Міцкевич оспівав такі місця:

– Акерман (сонет «Акерманські степи») — м. Білгород-Дністровський;

– Євпаторія — місто на західному узбережжі Криму (сонет «Вигляд гір із степів Козлова»);

– Бахчисарай, палац хана Гірея, «фонтан сліз», гробниця Потоцької («Бахчисарай», «Могили гарему», «Гробниця Потоцької»);

– Байдари — долина, якою в’їжджають на південний берег Криму («Байдари», «Пілігрим»);

– Алушта («Алушта вдень», «Алушта вночі»);

– Аюдаг — гора на південному березі Криму, поблизу від Гурзуфа («Аюдаг»);

– Чуфут-Кале — містечко на високій скелі, дорога над прірвою («Дорога над прірвою в Чуфут-Кале»);

– Литва — Батьківщина поета, литовсько-польська держава Річ Посполита.

Характерні риси поезії А.Міцкевича

Інтерес до фольклору, історичного минулого, патріотизм поета, бажання бачити свою Батьківщину вільною, незалежною, прагнення свободи.

Новаторство А.Міцкевича

 • Повернув польській літературі забутий жанр сонета
 • Обрав 13-складовий вірш
 • Поєднав різні стилі від розмовного до високопоетичного
 • Імпресіоністичний характер сонетів   (М. Рильський)
 • Оригінальні художні знахідки: нові слова, східні екзотизми. (За матеріалами     А.Химинець)
 • Завдання:

 • Опрацюйте поданий матеріал
 • Підготувати презентацію-екскурс  “А. Міцевич шляхами України” (маршрут подорожі А. Міцкевича, фото міста, поезія…)

 

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко

409 клас. Готуємо д/з разом.

Урок 1

Тема: Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко

Пригадайте матеріал уроку  з теми або скористайтеся слайдами – підказками презентації, довідковими джерелами для виконання наступного завдання.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ Бароко.

Віднайдіть зайве твердження

  1. Бароко – це: А) напрям; Б) епоха; В) течія.
  2. Історичні передумови: А) занепад науки; Б) формування монархій; В) перерозподіл території.
  3. Термін бароко означає: А) химерний; Б) точний; В) перлина неправильної форми.
  4. Поетика бароко поєднує: А) античні образи; Б) християнські образи; В) тільки релігійні мотиви.
  5. В межах епохи Бароко поєднуються: А) бароко; Б) класицизм; В) просвітництво.
  6. Характерною особливістю бароко є: А) символіка; Б) барвистий декор; В) прості точні лінії.
  7. Улюблені метафори літератури бароко: А) життя-це сон; Б) світ-це спокій; В)світ- це ярмарок.
  8. Людина у мистецтві бароко: А) розв’язує внутрішні конфлікти; Б) багатогранна особистість; В) живе за загальноприйнятими правилами.
  9. Є митцями епохи Бароко: А) Педро Кальдерон; Б) Рембрант; В) Данте Аліг’єрі.

   10-12. Підготуйте цікаву інформацію про стиль бароко в українських містах, побуті, інтер’єрі, моді… (можна 4-5 фактів, ілюстрації, матеріал у вигляді презентацій…)